Husets historia

Från 1850-2016

Svanebäcks gård, där huset utgör mangårdsbyggnaden, har anor från 1500-talet och finns utritad på mycket gamla kartor över området.

Mangårdsbyggnaden uppfördes av Per Andersson (vars förfäder ägt Svanebäcks gård sedan 1600-talet) och hans fru Elna Olsdotter, omkring 1850. Byggåret har vi nyligen kunnat slå fast med hjälp av dendrokronologiska analyser av årsringar på tak-och golvbjälkar.

Eftersom Elna, dotter till en rik gårdsägare i Tjörröd, fick en stor hemgift kunde de unna sig virke av bästa kvalitet. Närmare bestämt långsamväxande furu, skeppad från Gotland.

Per Andersson ansökte 1877 om att gården skulle få byta namn från Svinabäcks gård till Svanebäcks gård, ett namn han tyckte klingade bättre.

Bilderna nedan är från 1913. Då hade Per Anderssons son Anders Ludwig Andersson och hans fru Matilda tagit över på Svanebäcks gård och det är deras svärson Arthur Rube som fotograferat.

Anders Ludwig och Matilda Andersson (sittandes) samt deras tre barn. 

Anders Ludwig och Matilda samt deras tre barn poserar vid husgaveln. Grinden på bilden byttes ut ett år senare, 1914.

Fotografi taget på åkern norr om huset. 

Köket på Svanebäcks gård, anno 1913.

"Salen", (numera kök). 1913 sparade man inte på detaljerna...

Salen ur en annan vinkel. På bordet finns inbundna årgångar av Allers Familjejournal.

Ny släkt tar vid

Anders Ludwig Andersson säljer Svanebäcks gård 1916 och tio år senare köps den av det unga lantbrukarparet Erik och Frida Persson. Under deras tid görs några mindre förändringar på mangårdsbyggnaden, bland annat byggs den ena homejan (den halvmåneformade kupan) . 

Erik och Frida bedriver lantbruk med spannmåls- och grönsaksodling. De tar också emot sommargäster i den norra längan på gården. Gästerna tas väl omhand. Bland annat anlägger Erik och Frida en tennisbana på sin mark samt anordnar midsommarfirande på gården. 

Även golfbanan och stranden ingår under början av 1900-talet i gårdens ägor, som på denna tid sträcker sig ända in i Gamla Viken.

Vykort från 1932.

Foto från 1940-talet. Drängen Erik Hemmingsen står framför stallet med huset i bakgrunden.

Frida Persson i sitt kök. Interiör från 1960/70-tal.

Nya tider

1979 säljer Frida Persson gården, vars marker då redan styckats av för husbyggen. Den gamla gården med dess hus och stallbyggnader omvandlas till en samling enskilda fastigheter med garagelänga. Mangårdsbyggnaden delas upp i två fastigheter.

1970-tal. Bilden är tagen före omvandlingen till enskilda fastigheter.

Bild på huset tagen 1982. Då hade våra före detta grannar redan flyttat in i högra halvan.